Jag skriver om mitt liv och en del funderingar som "huvudkontoret" levererar

Inlägg taggade ‘ua’

Könsstympning

Mitt deltagande i Brottsofferjouren är ett ideellt uppdrag, alltså ingen ersättning mer än reseersättningar till och från till det vi deltar i för deras räkning. Men, jag tycker jag får ut så himla mycket av uppdraget, allt handlar inte om pengar.

Igår var jag på en heldagskonferens om könsstympning. Det utförs fortfarande i många länder, trots att det är förbjudet. Det var först en kvinna från Somalia, Anissa, som berättade om sina erfarenheter i ämnet från sitt hemland. Hon berättade också en hel del om kulturen, önskvärt är att alla skulle kunna se skillnaden mellan kulturen och religionen. Hon poängterade att det finns ingenstans i Koranen som förespråkar eller försvarar ett sådant ingrepp på något sätt. Om jag minns rätt så är det inte ens nämnt i Koranen. Alltså det är inte en religiös företeelse utan en kulturell. Anissa berättade om hur det hade funnits olika meningar runt om sina egna barn skulle könsstympas eller ej. Kulturen sitter djupt i oss alla, men Anissa visste vad hon ville. Hon älskade sin man men i detta avseende var det vitt skilda åsikter, hon hotade till sist med skilsmässa om han inte gav sig. Innan hon gjorde det så hade hon noga undersökt om det var lagligt och möjligt med skilsmässa för henne här i Sverige! Till sist gav maken med sig och de lever fortfarande som lyckligt gifta! 🙂 Superduktig föreläsare som föreläste om ett tungt ämne, men det fanns även mycket humor under hennes 3,5 timmes föreläsning.

Under efteriddagen var det en polis, en kammaråklagare och en gynekolog som berättade om sina arbeten i just sådana här ärende.

Gynekologens del var mycket intressant också. Nog för att jag förstått att det måste vara fruktansvärt att ha blivit könsstympad, men det kan vara betydligt värre än jag ens kunnat tänka mig. Det finns tre olika grader av ingreppet. Nr 1 tror jag endast var att klitoris var borttagen, nr 2 klitoris + inre blygdläppar, medan nr 3 innebär nr 1 + nr 2 + att de yttre blygdläpparna sys ihop av varierande grad. När blygdläpparna så gott som fullständigt sys ihop blir det ett svårt lidande för kvinna. På grund av att det blir svårt att kissa så dricker de här flickorna/kvinnorna alldeles för litet. De kissar hemma på morgonen, sedan kissar de först när de åter är hemma efter skola eller arbetsdag och då kan man inte dricka stora mängder! Det gör att de ofta har huvudvärk och mår allmänt dåligt. När de unga flickorna får sin första menstruation så samlas blodet inne i magen, även vid andra, ofta så är det först vid tredje som de får starka smärtor i magen och blodet pressas då ut genom att man trycker på och masserar magen!

Polis och kammaråklagaren berättade om själva rättsprocessen om det misstänks att flickor/kvinnor som bor i Sverige förts ut ur landet för ingreppet. De berättade om svårigheterna i rättsprocessen. De berättade bl.a om ett fall där en skolsköterska först hade slagit larm om en flicka som denne misstänkte hade könsstympats. Barnmorska och en läkare plus en läkare som hade speciell kunskap om sådana ingrepp trodde det också och rättsprocess skulle inledas. Men, hur det upptäcktes minns jag inte, men det visade sig att den här flickan inte var könsstympad utan hade fått en ovanlig sjukdom som jag inte minns namnet på. Med andra ord, det finns olika svårigheter i själva bevisningen och sedan även i rättsprocessen. Ska kanske tillägga att flickan hade själv sökt hjälp hos skolsköterskan p.g.a klåda i underlivet.

Könsstympning är en kulturell ritual som helt och hållet bottnar i männens MAKT över kvinnor!

Det var en mycket intressant dag dit många yrkesgrupper var inbjudna som kan komma i kontakt med dessa kvinnor. Sedan så var vi några från Brottsofferjouren som deltog.

Etikettmoln